Generalprogram våren 2016

JOHANNA MAGDALENA BEYER
Dissonant kontrapunkt – bruksmusik för piano
Lördag den 6 februari, kl. 14.30, Caroli församlingshem
Kristine Scholz spelar nästan samtliga Beyers verk för piano.

Restlöst, andlöst, taktlöst samtliga verk för slagverksensemble
Lördag den 6 februari, kl. 17.00, Caroli församlingshem
Jerker Johansson leder den första konserten någonsin med Beyers alla slagverksverk.

Lokalt – universellt – stor musik i det lilla formatet
Söndag den 7 februari, kl. 15.00, Caroli församlingshem
Blandad kammarmusik med Marie Alexis, Isabelle Bozzini, Clemens Merkel, Mats Persson och Bo Pettersson.

Sfärernas musik – samtliga verk för stråkkvartett
Söndag den 7 februari, kl. 17.30, Caroli församlingshem
Bozzinikvartetten spelar alla Beyers stråkkvartetter – varav en uruppförs
– plus Ruth Crawford Seeger!

Jürg Frey –fragment av ett landskap
Lördag den 19 mars, kl. 17.00, Caroli kyrka
Björn Nilsson gör ett återbesök i Jürg Freys klangliga landskap, och presenterar en rad mindre verk för orgel. 

JENEY MÖTER BOZZINIS
Zoltán Jeney – parallelliteter
Lördag den 30 april, kl. 17.00 (prel.), Caroli församlingshem
Zoltán Jeney har skrivit ett nytt stort verk till Bozzinikvartetten – och sig själv. Det är själva orsaken till deras boråsbesök. Men innan det uruppförs möts de i en konsert som lyfter fram musikaliska motstycken.

Zoltán Jeney – fullständigt glömsk av tiden
Söndag den 1 maj, kl. 16.00 (prel.), Caroli församlingshem
Samtliga Jeneys ricercarer, som hittills klingat styckevis, spelas av Bozzinikvartetten tillsammans med uruppförandet av stråkkvartettversionen av Avec un grand oubli du présent.

Zoltán Jeney – mörk hemlighet
Söndag den 1 maj, kl. 18.30 (prel.), Caroli kyrka
Stéphanie Bozzini uruppför Dark Secret för viola, därtill uruppförs pianokvintettversionen av Avec un grand oubli du présent med tonsättaren vid pianot.

Generalprogram våren 2016 (PDF)

Generalprogram hösten 2015

Aldo Clementi – åtta fragment
Söndag den 13 september, kl. 16.00, Caroli kyrka
1997 uruppfördes i Carolikyrkan Aldo Clementis Otto frammenti (1978/97) för sopran, counter tenor, luta, gamba och orgel. Sedan dess har några fragment spelats av Bozzinikvartetten, som nu tagit initiativ till ett komplett framförande med åtta stråkar tillsammans med Anna och Eva Lindal, Staffan Larson och Joar Skorpen. En kanonisk jätteväv med 1400-talets kanske mest kända visa, L’homme armé, som enda inslag.

Jürg Frey – tystnadens klang
Tisdag den 15 september, kl. 19.00, Caroli kyrka
När Ny Musik 2001 presenterade Jürg Frey första gången, var han en lätt obskyr, schweizisk tonsättare, mest känd som konsertarrangör. Sedan dess har han blivit ett internationellt namn, vi har t.o.m. hört folk ända bortifrån Amerika tala om honom som vårt tids störste tonsättare. Stéphanie Bozzini framför nu ett i sanning sparsmakat program med violan i centrum, ödmjukt sekunderad av Humble Servant.

Trio Tora – tar ton
Söndag den 27 september, kl. 16.00, Caroli församlingshem
Till de mest lyckade Ny Musik-konserterna genom åren hör den 199:e. Då preludierades jubileumsfirandet av Tora Thorslund, Anna Lindal och Kristine Scholz. Nu återkommer de med delvis samma program, men utökat med nyare material. Två stycken var av Aldo Clementi, Lars Hallnäs, Zoltán Jeney och Peter Hansen, de båda senare bidrar med uruppföranden. Frågan är om det är nyttigt med så mycken sorgsen skönhet.

Christian Wolff – möjligtvis orgel
Lördag den 17 oktober, kl. 17.00, Caroli kyrka
En orgelkonsert utan ett enda orgelstycke. Så kan det gå när Christian Wolff bjuder in till deltagande i sin musikmakarverkstad. Björn Nilsson framför en rad mindre stycken för öppen instrumentation eller klaverinstrument – från det sena 60-talets Tilbury II och III till Small Preludes från 2008–2009. Därtill uruppförs Celesta ”for celesta or possibly organ” från 2013.

Johann Ludwig Trepulka – aldrig hörde jag en källa klinga så sorgset tyst
Onsdag den 4 november, kl. 19.00, Caroli församlingshem
För några år sedan framförde Henrik Löwenmark ett program kallat ”Mästaren och hans lärjunge”, som presenterade besläktade kompositioner av J.M. Hauer och en blott 20-årig J.L. Trepulka (1903–45). Sedan dess har ytterligare ett antal stycken av Trepulka, vilka endast funnits som manuskript, dykt upp. Dessa uruppförs nu. Detta är musik av stor skönhet. Ni som missade den förra konserten – gör inte om det!

John Cage – 30 och 4 och 1 av 44
Onsdag den 25 november, kl. 19.00, Caroli församlingshem
Bozzinikvartetten har tidigare spelat John Cages älskade första stråkkvartett från skiftet mellan 40- och 50-tal. Nu återkommer de med musik av ett helt annat slag, nämligen de sena Thirty Pieces for String Quartet (1983) och ett av de så kallade nummerstyckena, Four från 1989. Därutöver en av tonsättarens 44 Harmonies (1976), sentida publikfavoriter av stora mått.

Generalprogram hösten 2015 (PDF)