Generalprogram våren 2013

Blir tid till rum – ur och andra klockor
Måndag den 28 januari, kl. 19.00, Caroli kyrka
Aldo Clementi har gått ur tiden, men efterlämnat en rad verk som bokstavligen mäter ut just tiden. Det kanske främsta av dem är L’orologio di Arcevia, för en ensemble av idel klockklanger: klockspel, celestor, vibrafoner, rörklockor, piano. Konsertens andra huvudnummer är uruppförandet av Lars Sandbergs likaledes klockklangsklingande Blir tid till rum för slagverkskvartett. Därtill Max Käcks Fem suckar för en gammal värld och en rad små älskvärdheter av Peter Hansen. Slagverksensemblen Auriga leds av Jerker Johansson.

Faser och fraser – ostinato obbligato
Lördag den 2 mars, kl. 17.00, Caroli församlingshem
Det råder ingen tvekan om att Morton Feldman var en verkligt banbrytande repetitivist, exempelvis i det opublicerade Work for Two Pianists 1958, som Persson & Scholz grävt fram ur gömmorna. Banbrytande för svenska förhållanden var också Arne Ericssons At Last (1967), som Mats Persson uruppförde i början av detta årtusende. Därtill bjuds naturligtvis musik av den mest klassiska av minimalister – Johann Sebastian Bach. Och jodå, Steve Reichs Piano Phase får också vara med på ett hörn. Maximalt minimalt, således.

John Cage – två för andra gången
Måndag den 4 mars, kl. 19.00, Caroli församlingshem
Mats Persson och Kristine Scholz presenterar riktigt tidig och riktigt sen Cage. 1933–34, alltså redan före studierna för Arnold Schönberg, komponerade John Cage (1912–1992) tre mycket egenartade och alltför sällan spelade verk som bygger på en alldeles egen 25-tonsteknik. Två av dessa stycken för valfri besättning framförs nu i vår. Först ut är Composition for 3 Voices. Under de sista åren av sitt liv skrev Cage ett 50-tal så kallade nummerstycken. Till dem räknas Two2 för två pianon, som här spelas f.f.g.

Mästaren och hans lärjunge – två tonsättare, samma idé
Måndag den 18 mars, kl. 19.00, Caroli församlingshem
I denna den sista av senare års planerade konserter med musik av Josef Matthias Hauer, ställer Henrik Löwenmark mäster Hauers Klavierstücke mitt Überschriften nach Worten von Friedrich Hölderlin bredvid eleven Johann Ludwig Trepulkas Klavierstücke mitt Überschriften nach Worten von Nicolaus Lenau, båda komponerade 1923. Det handlar alltså om riktigt tidig tolvtonsmusik, men också om ett uttalat lyriskt tonfall. Båda verken rör sig alltså i samma värld, men återspeglar väsensskilda personligheter.

Envetet och istadigt – musik som inte tappar tråden
Lördag den 13 april, kl. 17.00, Caroli kyrka
Några orgelstycken, som har det gemensamt att de inte är skrivna för orgel, samt att de envist förblir vid sin läst, har mer eller mindre på eget bevåg sökt sig samman: John Cages Solo with Obbligato Accompaniment of Two Voices in Canon, Peter Hansens Agni paschalis, László Sárys …och solen? samt Lars Hallnäs Genom blomsterdalar. De sekunderas av Franz Liszts något mindre envetna men väl så vackra Sposalizio – Trauung. På orgelpallen, bredvid Björn Nilsson, sitter skönsjungande damer.

Generalprogram hösten 2012

Terry Jennings – frusna ögonblick
Lördag den 8 september, kl. 17.00, Caroli kyrka
Liksom Michael von Biel, som ju presenterades förra hösten, hör amerikanen Terry Jennings (1940–81) till efterkrigsmodernismens mest undflyende figurer. De är av samma generation och får båda något av ett genombrott omkring 1960, för att senare vända sig till improvisation och en mer romantiskt färgad musik. Bozzinikvartetten och Björn Nilsson framför nu i stort sett hela Jennings tidiga produktion.

Läs mer

Generalprogram våren 2012

John Cage (age C)
Onsdag den 14 mars, kl. 19.00, Caroli församlingshem
John Cage – 1900-talets store enfant terrible, som med tiden blev dess störste gullgosse – skulle ha fyllt 100 år i år, om han fortfarande hade varit i livet. Det är han inte, men hans musik lever vidare. Kristine Scholz, en av Sveriges båda mesta och bästa Cage-pianister, spelar pianoverk tillkomna under en period av drygt 40 år, mellan 1935 och 1976, från det tidiga Two Pieces for Piano, som fortfarande bär spår av Arnold Schönbergs undervisning, till de sena årens återbesök i den amerikanska musikhistorien i Harmonies. Därtill flera verk som sannolikt framförs för första gången i Sverige. Läs mer

Generalprogram hösten 2011

Beethoven vs Zimmermann – ett verkligt tungviktsmöte
Onsdag den 7 september, kl. 19.00, Museet, kulturhuset

”All tid befinner sig på samma avstånd från andra tider, vare sig man vill eller inte”, hävdade Bernd Alois Zimmermann. Tiden är ”kulformad”, sfärisk. I så fall måste Bernd Alois Zimmermann och Ludwig van Beethoven vara varandras samtida. Det passar ju utmärkt eftersom de nu konfronteras med hjälp av Chrichan Larson, cello, och Love Derwinger, piano.
Läs mer